Постер сериала Бэймакс! (Baymax!)

даты выхода сериала Бэймакс! Baymax!

(2022  —  ...)

даты выхода сериала Бэймакс!
Baymax!

(2022  —  ...)

Постер сериала Бэймакс! (Baymax!)

Статус:
Снимается

 

следующий эпизод

 
дата пока неизвестна

график выхода серий

1 сезон
1×6 Baymax 29 июн 2022
1×5 Yachi 29 июн 2022
1×4 Mbita 29 июн 2022
1×3 Sofia 29 июн 2022
1×2 Kiko 29 июн 2022
1×1 Cass 29 июн 2022